Rijbewijsdokters.nlKeuring klein vaarbewijs

Keuring klein vaarbewijs

Kosten: Tijdelijk 45 euro i.p.v. 55,00 euro euro incl. 21% btw.

U betaalt slechts één keer!  eventuele vervolgafspraken met onze keuringsarts zijn gratis.

Hoe werkt het?

Als u een Klein Vaarbewijs wilt krijgen, moet u aan de keuringseisen voor de binnenvaart voldoen. U moet een Gezondheidsverklaring voor het vaarbewijs invullen om aan te tonen dat u aan de medische eisen voldoet. Deze verklaring legt uit hoe u lichamelijk en geestelijk gezond bent. CBR beoordeelt of u geschikt bent voor varen of dat er nog een aanvullende verklaring of oordeel van een keuringsarts nodig is. Als uw antwoord op één of meerdere vragen ‘ja’ is, dan is er mogelijk een verklaring van een arts nodig waarin de aard en de ernst van de aandoening worden verduidelijkt. Het CBR zal u hierover berichten als er een verklaring nodig is. U krijgt een brief met de opdracht naar een keurend arts te gaan. Op de website van het CBR kunt u de gezondheidsverklaring aanvragen. Wij kunnen deze keuring vervolgens voor u uitvoeren op een betrouwbare manier.

Voor de keuring heeft u het volgende nodig:

    • Legitimatiebewijs/ rijbewijs.
    • Keuringsdocumenten van het CBR met uw ZD code
    • Potje met urine (max 2 uur oud, hoeft niet nuchter. Dit kan in een schoon potje van huis waarin geen suikerhoudende drank heeft gezeten of u kunt een urinecontainer ophalen bij uw apotheek/huisarts); tenzij u suikerziekte heeft waarvoor u al behandeld wordt, dan hoeft u geen potje met urine mee te nemen. In het kader van de huishoudregels (hygiëne) waar wij keuren mogen potjes met urine niet worden weggegooid op de keuringslocatie. Wij verzoeken u om de potjes met urine op een andere plek te deponeren. Het potje met urine is nodig om de eventuele aanwezigheid van glucose in de urine te testen.
    • Medicatielijst (indien u medicatie inneemt).
    • Neem uw bril mee of doe uw lenzen in (indien van toepassing)

Maak hier online uw Afspraak

Of neem contact met ons op via:

Mail: info@rijbewijsdokters.nl

of stuur sms naar: 0613588592